Showing all 5 results

ID1051 Ginrin Kohaku

£2,995.00
Breeder: Momotaro Variety: Ginrin Kohaku Age: Nisai Availability: KWB Size: 60cm

ID1050 Ginrin Kohaku

£3,495.00
Breeder: Momotaro Variety: Ginrin Kohaku Age: Sansai Availability: KWB Size:64cm

ID1048 Ginrin Kohaku

£3,495.00
Breeder: Momotaro Variety: Ginrin Kohaku Age: Sansai Availability: KWB Size:64cm

ID1027 Ginrin Kohaku

£3,495.00
Breeder: Momotaro Variety: Ginrin Kohaku Age: Sansai Availability: KWB Size: 68cm

ID1026 Ginrin Kohaku

£6,995.00
Breeder: Momotaro Variety: Ginrin Kohaku Age: Sansai Availability: KWB Size: 69cm